Przekazanie komputerów z Grantu PPGR


Gmina Gryfice informuje, że przekazanie beneficjentom nieodpłatnych komputerów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST, będzie odbywało się w dniach od 5 do 23  grudnia 2022 r.

Szczegóły przekazania komputerów dostępne są pod poniższym linkiem:

https://www.gryfice.eu/aktualnosci/df53daff4d4c9160a2067dd803f38d99.html
Strona główna

Dla rodziców

Biblioteka

Świetlica

Gabinet stomatologiczny

Gabinet medycyny szkolnej

Pedagog szkolny

Kronika szkoły

Patron szkoły

Statut Szkoły

Pliki do pobrania


Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju.
Gryfice 2010.