Drodzy państwo!

Informuję, że do 22 października 2021 r. w ramach ogłoszonego przez rząd programu - Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” istnieje możliwość pozyskania sprzętu komputerowego dla uczniów zamieszkałych we wsiach, w których funkcjonowały PGR-y. Warunkiem jest złożenie oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 22 października 2021r. Wyżej wymienione dokumenty można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoły - Dla rodziców - Cyfrowa Gmina.

REKRUTACJA 2021/2022Strona główna

Dla rodziców

Biblioteka

Świetlica

Gabinet stomatologiczny

Gabinet medycyny szkolnej

Pedagog szkolny

Kronika szkoły

Patron szkoły

Historia szkoły

Pliki do pobrania


Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju.
Gryfice 2010.