Patron Szkoły

26 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej powstała 06.01.1968r., jednakże proces jej formowania rozpoczęto już w 1967 roku.

Zarządzeniem Nr 0142/Org. z dnia 13.10.1967 roku, Szef Sztabu Generalnego WP nakazał w terminie do dnia 01.09.1968 roku, sformowanie - na bazie 129 Samodzielnego Pułku Artylerii OPK - 26 Brygady Artylerii OPK. Etat dowództwa 394 żołnierzy i 28 pracowników cywilnych. Miejsce postoju Gryfice (czasowo Szczecin). Etat dywizjonu ogniowego: 224 żołnierzy i l pracownik cywilny.

W chwili powstania 26 Brygada Artylerii OPK składała się z dowództwa brygady wraz z dywizjonem dowodzenia oraz czterech dywizjonów ogniowych (36, 37, 38, 39 do).

Powstające dywizjony – oprócz zestawów rakietowych S-75M Wołchow- posiadały w swym składzie baterie techniczne z zadaniem montażu, zbrojenia i napełniania rakiet. Było to w Wojskach Obrony Powietrznej Kraju nowe rozwiązanie organizacyjne i miało za cel zwiększenie gotowości bojowej jednostek.

Początkowym miejscem stacjonowania sztabu brygady i dywizjonu dowodzenia był Szczecin. Brygada przejęła tradycje rozformowanego 129 spaplot oraz ufundowany przez Hutę Szczecin sztandar. W okresie czerwiec - październik 1970 roku dowództwo brygady wraz z dywizjonem dowodzenia przeniosło się do Gryfic.

Zasadniczym zadaniem bojowym brygady była ochrona granic powietrznych Pomorza Zachodniego oraz osłona zespołu portów Szczecin-Świnoujście.

Tak postawione zadanie rzutowało na organizację i dyslokację podległych dywizjonów oraz charakter ugrupowania bojowego (powstają kolejne jednostki: 40, 41, 42 do, także wyposażone w zestawy S-75M).

W latach 1973 - 1974 struktura brygady została powiększona o dywizjony ogniowe uzbrojone w przeciwlotnicze zestawy rakietowe S-125M Newa (66, 67, 70 i 71 do).

W 1985 roku sformowano 78 pułk rakietowy OP wyposażony w zestaw rakietowy S-200 Wega i włączono go w system dowodzenia brygady.

W 1988 roku w związku ze zmianami zachodzącymi w WOPK uległa zmianie nazwa brygady. Od czerwca tego roku brygada występuje pod nazwą 26 Brygada Rakietowa OPK. Po powstaniu w 1991 roku Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej następuje kolejna zmiana nazwy na 26 Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Wcześniej, bo już od marca 1990 roku ulega zmniejszeniu struktura organizacyjna brygady. Rozformowane zostają 37 i 66 dr.

Proces szkolenia realizowany w warunkach stacjonarnych podlegał surowemu sprawdzianowi podczas strzelań bojowych na poligonie w Kazachstanie.

Pierwszy raz jednostki brygady strzelania bojowe wykonały 10 lipca 1969 roku i jest to dzień, w którym brygada obchodziła swoje święto. Przez następne 20 lat na tym azjatyckim poligonie dokonywano sprawdzania umiejętności bojowych. Bilans tych lat był imponujący, 16-krotnie ćwicząc w warunkach stepowych - brygada wykonała 45 strzelań zużywając przy tym 90 rakiet. Średnia ocena ze strzelań wyniosła 4,56.

Od 1993 roku dywizjony brygady rozpoczęły strzelania bojowe na poligonie krajowym w Ustce.

26 Brygadą Rakietową OP dowodzili kolejno:

- płk dypl. Zbigniew BADOCHA - 04.04.1969

- płk dypl. Jan ŁAZARCZYK 04.04.1969 - 03.03.1970

- płk dypl. Mieczysław WASĄG 03.03.1970 - 13.03.1976

- płk dypl. Michał KONKOWSKI 13.03.1976 - 07.09.1989

- płk dypl. Wojciech KOŁODZIEJ 07.09.1989 - 01.02.1990

- ppłk mgr inż. Zygmunt SALATA 01.02.1990 - 07.10.1991

- płk dypl. Zbigniew PAROL 07.10.1991 - 15.05.2000

- płk dypl. Andrzej TETKOWSKI 15.05.2000 - 31.12.2001


Za wzorowe wykonywanie zadań bojowych, organizację procesu szkolenia i osiągane wyniki brygada i jej podlegle jednostki były wielokrotnie wyróżniane.
Minister Obrony Narodowej wyróżnił brygadę 6-krotnie "Medalem za osiągnięcia w służbie wojskowej" oraz 2-krotnie „Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych”.

Dowódca WOPK nadał brygadzie 3 razy odznaką honorową "Za zasługi dla WOPK", a w roku jubileuszu 25-lecia istnienia brygady uhonorował ją "Statuetką Ikara".

Za zasługi dla województwa szczecińskiego brygada otrzymała odznakę "Gryfa Pomorskiego".

W 1995 roku zostały rozformowane kolejne 3 dywizjony (42, 43 i 67 dr), w 1999 r. 36 dr, a w roku 2000 następne: 38, 39, 40 i 70 dr. Dwa ostatnie dywizjony: 41 i 71 dr zostały przekazane w podporządkowanie 78 pr w październiku 2001 r.

Z dniem 31.12.2001 r. 26 BR OP przestała istnieć. W Sali Tradycji odbyło się ostatnie spotkanie kadry. Była to smutna uroczystość, mimo ciepłych słów i podziękowań wypowiedzianych przez ostatniego dowódcę brygady płk dypl. Andrzeja Tetkowskiego. Na wielu – młodych jeszcze - twarzach widać niepokój i niepewność dalszego losu.
 Strona główna
Ogłoszenia
 Historia szkoły
Patron Szkoły
Osiągnięcia
Pierwsi nauczyciele
Zamówienia publiczne
 Dla rodziców
Karta rowerowa
Biblioteka
Świetlica
Gabinet Stomatologiczny
Gabinet Medycyny Szkolnej
 Pliki do pobraniaPlan lekcji klasy
  1A 1B 1C 1D 1E

 Plan lekcji klasy
  2A 2B 2C 2D

 Plan lekcji klasy
  3A 3B 3C 3D 3E

 Plan lekcji klasy
  4A 4B 4C 4D 4E

 Plan lekcji klasy
  5A 5B 5C 5D

 Plan lekcji klasy
  6A 6B 6C 6D 6E


Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju.
Gryfice 2010.