Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, powstała w Gryficach 29 kwietnia 1960 r., została objęta patronatem przez Jednostkę Wojskową 36-92. W 10. rocznicę utworzenia Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (1972r.) placówce nadano imię oraz sztandar. W roku 1986 wojewoda szczeciński uhonorował ją medalem Gryfa Pomorskiego.

Szkoła Podstawowa nr 3 jest jedną z wielu placówek oświatowych powstałych w okresie powojennym XX w. w Gryficach – a pierwszą wybudowaną po II wojnie światowej. Położona jest w pobliżu parku miejskiego i miejscowej strzelnicy Ligi Obrony Kraju na osiedlu XXX-lecia. Od wielu lat w ogólnopolskich rankingach szkół podstawowych zajmuje coraz wyższe miejsca. Szkoła odnosi liczne sukcesy sportowe i przedmiotowe. W 2000 r. obchodziła jubileusz 40-lecia działalności.

Lata 50. XX w.

Populacja miasta w 1955 r. osiągnęła stan przedwojenny – ponad 10 tys. mieszkańców. Wzrosło zapotrzebowanie społeczne na nowe lokale mieszkalne i placówki oświatowe. W Gryficach do budowy nowych mieszkań przystąpiono w 1958 r. W tym roku także powstał projekt budowy nowej szkoły, której lokalizację wyznaczono przy ul. Rodziewiczówny. W związku z problemami budżetowymi ówczesnych władz miasta, rozpoczęto społeczną zbiórkę pieniężną pod przyszłą inwestycję.

Lata 1960-1970

Realizację budowy szkoły zlecono Przedsiębiorstwu Budownictwa Terenowego w Gryficach. Przy pracach budowlanych uczestniczyła również społeczność lokalna. Budynek oddano do użytku 29 kwietnia 1960 r., natomiast oficjalne otwarcie nastąpiło 1 września. Budynek szkolny powstał na bazie trzech kondygnacji (piwnicy, parteru i piętra), w kształcie litery H. Bielskie Zakłady Urządzeń Technicznych, w zamian za użyczenie budynku szkolnego pod kolonie letnie, wyposażyły placówkę w dobra nieruchome, m.in. ławki, krzesełka, biurka i częściowo meble. Zakład także wykonał malowanie elewacji szkoły. Placówka, z pozyskanych funduszy społecznych zakupiła meblościanki do izb lekcyjnych oraz wykonała montaż ogrodzenia. Większość prac społecznych wykonali żołnierze z miejscowej Jednostki Wojskowej. Wraz z budynkiem szkolnym jednocześnie wybudowano budynek mieszkalny dla nauczycieli (6 mieszkań), natomiast 7 – funkcyjne, wydzielono z części powierzchni użytkowej szkoły. Znajduje się na I piętrze budynku szkolnego.

Pierwsze zajęcia roku szkolnego 1960/1961 rozpoczęły się z tygodniowym opóźnieniem, ze względu na kosmetyczne wykończenia budynku i przylegającego do niego terenu. Zakończyły się one z końcem listopada 1960 r. Placówka, w pierwszych latach nauczania była szkołą 7-letnią. Powołany na stanowisko kierownika szkoły (dyrektora) Karol Skorecki, piastował ten urząd niespełna dwa miesiące. W dniu 28 września został odwołany ze stanowiska (później pełnił funkcję zastępcy kierownika w latach 1965-1970). Na jego miejsce nominowano Romana Miszela, który swe obowiązki kierownicze wykonywał do 1974 r. Zastępcą kierownika placówki został Jan Dąbrowski (1960-1965). Ówczesna kadra kierownicza skupiała się na organizacji zajęć dydaktycznych, funkcji pomieszczeń i zagospodarowywaniu obiektu. Urządzono i uruchomiono bibliotekę szkolną. W pierwszym roku szkolnym, do placówki przyjęto 727 uczniów, których nauczało 21 nauczycieli, w 20 oddziałach. Obsługa administracyjna placówki pozostała w gestii Miejskiej Rady Narodowej. W pierwszym roku nauczania szkołę ukończyło 75 uczniów.

W latach 1961-1969, w wydzielonym pomieszczeniu obiektu zorganizowano siedzibę Gryfickiej Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej. W placówce powstały pierwsze organizacje uczniowskie: Spółdzielnia uczniowska Pionier, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolne Koło Sportowe, ponadto chór, teatrzyk szkolny oraz zespoły: muzyczne i instrumentalne.

W 1963 r., w drugiej wydzielonej części budynku rozpoczęła funkcjonowanie Zasadnicza Szkoła Budowlana, której kierownikiem został Zbigniew Wesołowski, późniejszy wiceminister Oświaty, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli i doradca ds. kontroli międzynarodowych. Do szkoły uczęszczało ok. 200 uczniów, którzy kształcili się w zawodach: murarza, betoniarza-zbrojarza, montera technicznego urządzeń budowlanych, ponadto hydraulika, dekarza i malarza. W ZSB obowiązywały mundurki. W budynku SP 3 – szkoła zawodowa funkcjonowała do 1980 r. Przeniesiono ją do Zespołu Szkół w Gryficach przy ul. 11 listopada.

W 1964 r. zorganizowano szkolną świetlicę. Dwa lata później powstał półinternat dla dzieci potrzebujących pomocy dydaktyczno-wychowawczej. W tym okresie również powstały trzy drużyny harcerskie. Szczep harcerski otrzymał imię Obrońców Westerplatte oraz własny sztandar (1966). Szkoła odnotowała pierwsze sukcesy dydaktyczne z dziedziny artystycznej, gdzie zespół mandolinistów otrzymał wyróżnienia na przeglądach w Stargardzie Szczecińskim oraz Szczecinie. Zespół ten działał w latach 60. XX w. obok grupy wokalno-instrumentalnej Nihil novi. Powstały pierwsze klasopracownie przedmiotowe. Pod koniec pierwszej dekady pracy szkoły, uczniowie placówki ponownie odnieśli sukces. Zdobyli II miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Matematycznej (1970).

W 1967 r. w szkole miał miejsce pożar kuchni i stołówki szkolnej. Przyczyną była niedrożność komina. Pomieszczenia te zostały odbudowane, dzięki Cukrowni gryfickiej, która pokryła koszty remontu.

W 1968 r. szkołę ośmioletnią ukończyło 99 pierwszych absolwentów (rocznik: 1953).

W roku 1968 rozpoczęto budowę boiska szkolnego. Teren pod zabudowę wymagał niwelacji. Do pomocy zaangażowano żołnierzy służby zasadniczej, z pobliskiej Jednostki Wojskowej oraz społeczność lokalną. W realizację projektu zaangażowały się również miejscowe zakłady pracy. Na nisko położony teren przywieziono setki ton ziemi, pozyskiwanych spod budowy blokowisk, natomiast żużel pod 240-metrową bieżnię z Cukrowni gryfickiej. Nadzór nad całością prac spoczywał na ówczesnym dyrektorze szkoły – Romanie Miszel. Obiekt oddano do użytku w 1970 r.

Lata 1970-1980

W latach 1971-1972 odnowiono elewację zewnętrzną szkoły.

29 kwietnia 1972 r, Jednostka Wojskowa 36-92 w Gryficach (26 Brygada Artylerii OPK) oficjalnie objęła patronatem Szkołę Podstawową nr 3. Nadała jej imię Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, oraz sztandar. Tenże został ufundowany przez Jednostkę Wojskową oraz społeczność lokalną. Uroczyste przekazanie nastąpiło, z rąk ówczesnego dowódcy 26 Brygady Artylerii Obrony Powietrznej Kraju – płk dypl. M. Wasąga. Sztandar został zaprojektowany przez Zofię Kledzik i wykonany w Zakładach Włókienniczych w Poznaniu. Pierwszym opiekunem szkoły (2 poł. lat 60. XX w.) było Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolnego w Gryficach, które powstało w 1966 r. W tym okresie, na specjalne zaproszenie uczniów odwiedził szkołę gen. bryg. pil. dr W. Hermaszewski. Szkoła prócz olimpiad przedmiotowych zaangażowała się w czyny społeczne. Zajęła I miejsce w Konkursie Pomorze Szczecińskie – piękne, gospodarne i kulturalne.

W roku 1974 stanowisko dyrektora szkoły objęła Regina Czernikiewicz, która rozpoczęła swoją pracę od remontu kapitalnego obiektu. Do roku 1977 ukończono prace nad poszerzeniem bazy sportowej, tj. nowej 100-metrowej bieżni, boiska do piłki ręcznej, nożnej, ścieżki zdrowia i szachownicy.

W połowie lat 70. XX w. na skutek odniesionych przez uczniów sukcesów w zawodach sportowych (m.in. I miejsce w Wojewódzkich biegach przełajowych (1975) i w biegach sztafetowych 8 x 50 m (1976), postanowiono zorganizować klasę sportową. W kolejnych latach szkoła odnosiła liczne sukcesy sportowe i była kilkakrotnie wyróżniana, jako najlepiej usportowiona placówka w województwie (m.in. w 1979 i 1980 r.) Nawiązano również współpracę z miejscowymi klubami sportowymi: Klubem strzelectwa sportowego Baszta, tenisa stołowego Nasiennik oraz piłki nożnej Sparta Gryfice.

Lata 1980-1990

W 1980 r. szkoła obchodziła jubileusz z okazji 20-lecia pracy dydaktyczno-wychowawczej. W tym roku także utworzono Izbę harcerską.

W 1982 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Tradycji szkoły. Z inicjatywą jej powołania wystąpiła cztery lata wcześniej ówczesna dyr. Regina Czernikiewicz (historyk). Przy współudziale gryfickich kombatantów zebrano pamiątki z okresu II wojny światowej. W sali tej do końca roku szkolnego 2008/2009 odbywały się zajęcia z historii i społeczeństwa. Dzięki zabiegom nauczycieli, zbiory wzbogacano o nowe eksponaty. W tym czasie powstało również koło Ligi Morskiej. W kolejnych latach swoich działań – uczniowie odnosili sukcesy w Polsce.

Rozbudowa szkoły rozpoczęła się w roku 1984 r. Wykonaniem projektu zajęła się Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Regą. W cztery lata później oddano do użytku nowe skrzydło z 6 izbami lekcyjnymi (czwarta kondygnacja), halą sportową, nową stołówką, kuchnią (mezzanino) i kotłownią CO. Utworzenie nowego skrzydła szkolnego pozwoliło na poprawę warunków dydaktycznych uczniów i pracy nauczycieli. Miasto natomiast zyskało nowy obiekt sportowy, który do dziś służy społeczności lokalnej, w celu organizacji zawodów i turniejów w halowej piłce siatkowej, piłce nożnej i koszykówce.

W roku 1985 nowym dyrektorem został Roman Łobożewicz. Pełnił swoje obowiązki przez 22 lata.

W kolejnych latach uczniowie odnosili liczne sukcesy, w zawodach sportowych (także szachach), olimpiadach przedmiotowych, festiwalach i przeglądach teatralnych. Kronika szkoły odnotowała osiągnięcia uczniów w rejonie, województwie i Polsce. Stan ten utrzymuje się do dziś. Szkoła w latach 80. XX w. prowadziła współpracę z niemiecką szkołą podstawową w Satow (miasto w dawnej NRD). W ramach obopólnych porozumień doszło do kilkakrotnej wymiany dzieci w latach 1986-1990.

Lata 1990-2000

W roku szkolnym 1990-1991, z inicjatywy Samorządu uczniowskiego zorganizowano międzyszkolne współzawodnictwo uczniów i nauczycieli – Rambit. Do rywalizacji przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe. Prócz rozgrywek sportowych uwzględniono również osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Rywalizację wygrała Szkoła Podstawowa nr 3. Nagrodą główną był zestaw do odbioru telewizji satelitarnej, którą zainstalowano w szkole.

W latach 1996-1997 położono nową elewację w starej części obiektu oraz wymieniono stolarkę okienną od strony ul. Rodziewiczówny. W tym okresie miała miejsce wizyta ks. bp Mariana Kruszyłowicza. Prócz uroczystej akademii, zorganizowano również spotkanie z gronem pedagogicznym.

W roku 1998 r. Ramona Rey (właśc. Katarzyna Okońska), znana polska piosenkarka ukończyła Szkołę Podstawową nr 3. Angażowała się w działalność Ligi Morskiej. Na festiwalach i różnorodnych przeglądach piosenki żeglarskiej (Rafa 97, Shanties 98) odnosiła wiele sukcesów. W tym samym roku szkołę ukończyła również Anna Baltrukiewicz, reprezentantka Polski w wyborach Miss Europy 2002. W 1999 szkoła żegnała pierwszych szóstoklasistów. Od 2000 r. w placówce organizowany jest memoriał Sławomira Białego, wieloletniego nauczyciela wych. fizycznego, II ligowego zawodnika piłki siatkowej (Klub sportowy Gryf Gryfice). Pod jego kierunkiem uczniowie szkoły osiągali sukcesy w zawodach wojewódzkich, makroregionalnych oraz finałach Ogólnopolskich Igrzysk Sportowych (XII miejsce w 1992 r.). S. Biały specjalizował się w piłce siatkowej. Zorganizowano już 10 edycji rozgrywek w tej dyscyplinie sportu. W turnieju biorą udział m.in. drużyny ze Szczecina, Poznania, Pyrzyc, Gorzowa Wlkp, oraz regionu Gryfic.

Lata 2000-2009

Do 30 czerwca 2000 r. placówka zatrudniała 174 nauczycieli i 104 pracowników niepedagogicznych.

Na początku nowego tysiąclecia rozformowano miejscową Jednostkę Wojskową 36-92 (2001). Rolę opiekuna szkoły przejęła Jednostka Wojskowa 33-46 z Mrzeżyna, należąca do 78. Pułku Rakietowego Obrony Powietrznej. Na terenie obiektu szkolnego w 2003 r. postawiono pomnik – zdemilitaryzowaną rakietę przeciwlotniczą, upamiętniający patrona szkoły i nadanego imienia. W okresie lat 2001-2008 do awansu przystąpili pierwsi pedagodzy. Do roku 2007 stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego uzyskało 30 nauczycieli.

W roku 2007 stanowisko dyrektora managera objęła Agnieszka Mackojć.

W latach 2007-2009, dzięki dotacjom unijnym – przeprowadzono termomodernizację obiektu szkolnego. M.in. wymieniono stolarkę okienną, drzwi, grzejniki. Położono wykładzinę antypoślizgową na korytarzach i salach gimnastycznych. Ocieplono budynek (starą część szkoły), wykonano podjazdy dla niepełnosprawnych, wymieniono nawierzchnię. Pod potrzeby oddziału przedszkolnego przeprowadzono remont generalny dawnej Pracowni technicznej.

Działalność uczniów i angażowanie się w życie szkoły przedstawiła Łucja Chmiel, w swojej monografii. Dużą rolę w życiu kulturalnym i organizacyjnym szkoły odegrał Samorząd Uczniowski, chór szkolny, zespół mandolinistów, organizacje uczniowskie jak: TPPR, PCK, LM, LOP, SKKT, ZHP, koła sportowe, dramatyczne, recytatorskie, plastyczne, techniczne i taneczne, jak też wiele innych. Dzięki swojej systematycznej działalności organizacje szkolne i koła zainteresowań, w dużej mierze przyczyniły się do wzbogacenia postaw intelektualnych uczniów i pomogły w rozbudzaniu zainteresowań, w różnych kierunkach.

Szkoła dziś

Placówka jest jedną z dwóch publicznych szkół podstawowych zlokalizowanych w Gryficach (do reformy oświaty w 1999 była jedną z czterech). Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 3136 m², użytkowa równa jest 5263 m², natomiast kubatura – 26612 m³. Szkoła posiada 31 izb lekcyjnych, w tym 3 sale komputerowe, jedną halę sportową, jedną salę gimnastyczną, dwa boiska sportowe, bibliotekę szkolną, radiowęzeł, audiowizualną salę do nauki języków obcych, gabinet stomatologiczny, punkt pierwszej pomocy i stołówkę. Szkoła jest monitorowana.

Placówka zatrudnia 58 nauczycieli (w tym 35 dyplomowanych i 14 mianowanych), 16 pracowników obsługi administracyjnej i 1 pracownika informatycznego (stan na 30 września 2009 r.). Organizuje zajęcia pozalekcyjne i dni okolicznościowe (m.in. Święto Szkoły, Dzień Patrona Szkoły – powiązany z konkursem wiedzy o Wojskach Obrony Powietrznej Kraju oraz Dni Sportu Szkolnego. We wrześniu 2009 r. do nauki przystąpiło 657 uczniów (stan na 30 września 2009). Do szkoły przyjęto pierwszych 5 latków. Szkoła prowadzi współpracę z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz samorządowymi.

W placówce, poza organizacjami młodzieżowymi i kołami zainteresowań działa zespół wokalno-muzyczny złożony z pracujących w niej nauczycieli. Koncertuje od 2006 r. W szkole funkcjonuje Rada rodziców, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Samorząd uczniowski. Powołany jest Społeczny Inspektor ds. bezpieczeństwa oraz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.


Źródło Wikipedia Internetowa Encyklopedia Strona główna
Ogłoszenia
 Historia szkoły
Patron Szkoły
Osiągnięcia
Pierwsi nauczyciele
Zamówienia publiczne
 Dla rodziców
Karta rowerowa
Biblioteka
Świetlica
Gabinet Stomatologiczny
Gabinet Medycyny Szkolnej
 Pliki do pobraniaPlan lekcji klasy
  1A 1B 1C 1D 1E

 Plan lekcji klasy
  2A 2B 2C 2D

 Plan lekcji klasy
  3A 3B 3C 3D 3E

 Plan lekcji klasy
  4A 4B 4C 4D 4E

 Plan lekcji klasy
  5A 5B 5C 5D

 Plan lekcji klasy
  6A 6B 6C 6D 6E


Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju.
Gryfice 2010.